Fællesforeningen er paraplyorganisation for lokale grønlænderforeninger i Danmark.

Fællesforeningen modtager tilskud fra Grønlands Selvstyre. Desuden modtages tilskud fra diverse fonde.

Julehilsen til Grønland og Grønlandsk sangkonkurrence, er blandt de
arrangementer fællesforeningen står for. Disse arrangementer trækker deltagere fra hele Danmark.

De lokale foreninger støttes med kurser og hjælp til foreningsledelse.

Fællesforeningen blev stiftet i 1974, på initiativ af de første grønlandske foreninger som var oprettet umiddelbart inden.

 

Fællesforeningen Inuit

• Foreningen for Grønlænder- foreninger i Danmark.

Foreninger med et socialt- kulturelt formål for grønlændere og andre med interesse i Grønland, kan søge optagelse i Fællesforeningen Inuit. Optagelse sker ved ansøgning, og behandles på førstkommende generalforsamling i Fælles-foreningen. Optagelsen sker i henhold til Fællesforeningens vedtægter

Back to Top