Hjem
Kontakt os pr. email til:info@inuit-dk.dk

Velkommen til Fællesforeningen Inuits hjemmeside 


Fællesforeningen Inuit er paraplyorganisation for knap 20 lokale grønlænderforeninger i Danmark.


Fællesforeningen modtager tilskud fra Grønlands Selvstyre. Derudover søges der tilskud fra diverse fonde.


Julehilsen til Grønland, sangkonkurrencen Tusariarlinngooq (TUSA) og Familiedag, er blandt de arrangementer fællesforeningen står for i løbet af et år. 
Disse arrangementer trækker deltagere fra hele Danmark.


De lokale foreninger støttes med kurser og hjælp til foreningsledelse.


Fællesforeningen blev stiftet i 1974, på initiativ af de første grønlandske foreninger som var oprettet umiddelbart inden.

 

Fællesforeningen Inuit


Foreningen for Grønlænderforeninger i Danmark.

Foreninger med et kulturelt formål for grønlændere og andre med interesse i Grønland, kan søge optagelse i Fællesforeningen Inuit.


Optagelse sker ved ansøgning, og behandles på førstkommende bestyrelsesmøde i Fællesforeningen.

Optagelsen sker i henhold til Fællesforeningens vedtægter.