Bestyrelse

Vedtægter

kan læses her

Generalforsamling afholdes den 24. oktober i Det Grønlandske Hus i Aarhus.


Der kan deltage en repræsentant og en observatør fra hver forening.

Tilmeldingsblanket her


Der er udsendt materialer og program til hver forening.

Bestyrelse

 


Formand

Anna Lynge

Tyge Brahes Vej 43

9000  Aalborg 

Mobil 23668366

Email formand@inuit-dk.dk

 

Næstformand

Johnhard Telling

Lindholm Søpark 28 4

9400  Nørre Sundby

Mobil 41251961

Email naestformand@inuit-dk.dk


Kasserer

Knud-Erik Andersen

Ørnstrupvej 72

8700  Horsens

Mobil 40406349

Email kasserer@inuit-dk.dk


Sekretær

Tabithe Kristensen

Danagården 84

9230  Svendstrup J

Mobil 51370593

Email sekretaer@inuit-dk.dk


Best. medlem

Ida Børding

Hedeskrænten 61

8800  Viborg

Mobil 30621671

Email best01@inuit-dk.dk


Best. medlem

Email best02@inuit-dk.dk


Best. medlem

best03@inuit-dk.dk